Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Új katasztrófavédelmi törvény

2011.09.26

pv.jpgIsmét állami tűzoltóságok

A jelenleg hatályos tűzvédelmi törvény értelmében a hivatásos önkormányzati tűzoltóság az önkormányzat intézményeként működik, ami magával hozza az intézményi függőséget. Az újonnan elfogadott törvénnyel azonban a hivatásos önkormányzati tűzoltóság megszűnik, helyébe az egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami tűzoltóság lép. A törvény a tűzvédelem állami kézbe helyezésével számos problémát old meg, elősegíti a helyi érdekektől mentes, egységes rendvédelmi és megfelelő szintű irányítással bíró rendszer létrejöttét. Az állami tűzoltóság a meglévő kapacitások jobb hatásfokú kihasználásával, az erő- és eszközállomány optimális tervezésével és rendszerben tartásával hatékonyabb tűzvédelmet eredményez, és az anyagi források ésszerű felhasználását teszi lehetővé.

A megelőzés fontossága

Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai is bizonyították, hogy nélkülözhetetlen a védelmi igazgatás területi és helyi szintjén az irányítási jogosítványok megújítása annak érdekében, hogy a szükséges megelőző intézkedések meghozatala szervezettebben, gördülékenyebben történjen. Fontos, hogy közvetlenül az adott eseményt megelőzően sor kerüljön olyan intézkedésekre és döntésekre, amelyek segítségével könnyebben és gyorsabban kezelhetők a veszélyhelyzetek. Ez a megelőző időszak lehetőséget biztosít arra, hogy egy előre kidolgozott terv alapján azonnal intézkedés szülessen az emberi élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelme, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása érdekében.

A polgári védelmi kötelezettség

Az új katasztrófavédelmi törvény meghatározza az Alaptörvényben is nevesített polgári védelmi kötelezettséget is, kiegészíti a „katasztrófavédelmi feladatok” ellátásával, lefekteti – a többi között a személyesen teljesítendő, illetve vagyoni szolgáltatás területén is – e kötelezettség részletszabályait.

Képzett közbiztonsági referens

A 2010 május-júniusi árvizek során bebizonyosodott: a hatékony védekezéshez elengedhetetlen, hogy a védekezésért helyi szinten felelős személyek rendelkezzenek alapvető katasztrófavédelmi ismeretekkel. A helyi önkormányzatok védelmi igazgatási feladatainak támogatása valósul meg a képzett közbiztonsági referens intézményének bevezetésével. A közbiztonsági referensek közvetlenül segítenék az önkormányzatok katasztrófák elleni felkészülési, mentési, védekezési tevékenységét, valamint rendelkeznének honvédelmi ismeretekkel is.

Iparbiztonság és katasztrófavédelmi bírság

A katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozó veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek feletti hatósági felügyelet hatékonyabbá tétele érdekében a törvény bevezeti a kisebb súlyú jogsértéseket szankcionáló katasztrófavédelmi bírság jogintézményét. A bírság a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetében javítja az üzemeltetői kötelezettségek teljesítését.

A katasztrófavédelem 2007 óta rendelkezik hatósági jogosítványokkal a közúti veszélyesáru-szállítás ellenőrzésére vonatkozóan, január elsejétől ez a jogkör a vízi, légi és vasúti szállításra is kiterjed majd. A törvény szerint az új típusú veszélyhelyzeti irányítási rendszerben megalakuló egységes iparbiztonsági hatóság a megelőzési munka keretében szigorú hatósági felügyeletet lát majd el, amelyben jelentős szerepet kap a szankciók körének bővítése a veszélyes áruk szállítása terén. A törvény megteremti annak lehetőségét is, hogy a katasztrófavédelmi hatóság a veszélyesáru-szállítás szabályainak megszegése esetén bírságot szabhasson ki.

A törvény alapján a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek és a küszöbérték alatti üzemek üzemeltetői, valamint a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végző gazdálkodó szervezetek kötelesek katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetni a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi szervének. A hozzájárulásból származó bevétel műszaki-technikai eszközök, felszerelések beszerzése, fejlesztése, felújítása és objektumok létesítése céljára, védekezési kiadásokra, közbiztonsági referensek képzésére, valamint polgári védelmi szervezetek képzésére, felszerelésére, illetve önkéntes mentőszervezetek támogatására használható fel.
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A szabályozás 2012. január elsején lép hatályba.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.